» English
 

National soloprisudstiller 2014

Den danske kunstner Anne Haaning modtog sidste år juryens nationale solopris for værket How to Other (2012). I tråd med Forårsudstillingens tradition, er Haaning derfor blevet betroet frie kunstneriske tøjler i et eget rum i Kunsthal Charlottenborgs historiske udstillingssale.

Delete lyder titlen på Anne Haanings nyskabte bidrag til årets udstilling. Værket er en større videoinstallation, der tager sit tematiske udgangspunkt i forestillingen om og samspillet mellem to typer hukommelse: den menneskelige og den digitale. Med værket ønsker kunstneren at etablere en situation, hvor publikum kropsligt som mentalt fanges i og gøres usikre på overgangen mellem den menneskelige bevidstheds subjektive erindring og de elektroniske mediers objektive lagring. På samme måde som Delete rent materialemæssigt forener det fysiske med det virtuelle, konfronterer værket den besøgende med en hybridiseret hukommelsesform, der lægger sig mellem det menneskelige og det digitale.

Værkets kontorstole er tænkt som et interaktivt modstykke til de traditionelle udstillingsbænke. Stolene fungerer for publikum som mobile redigerings- eller klipperedskaber til videomaterialet, der samtidigt viser forskellige digitale afbildninger af stolene. Herigennem søger Anne Haaning at bygge bro mellem det konkrete og afgrænsede rum, som værket er installeret i, og det uhåndgribelige og uendelige univers, der udfolder sig i projektionerne.

Delete peger på, hvor gennemgribende og flydende vores forhold til den digitale verden er blevet; hvordan vores opfattelse af repræsentation, rumlighed og virkeligheden i det hele taget ikke blot begrænser sig til det fysiske og sansbare, men også er gjort af de erfaringer, som vi gør os i det digitales virtuelle sfære.

”At slette og at glemme såvel som at gemme og at huske synes unægteligt at være forbundet. I en tid, der er præget af vores voksende afhængighed af digital lagring (og bivirkningerne deraf), spiller jeg disse menneskelige og digitale fænomener ud mod hinanden og spørger til hvad der sker når vi erstatter menneskelige kapaciteter med objektive data. Er der mere ved det at huske end at gemme, og mere ved at glemme end at slette?” (Anne Haaning)

 

Anne Haaning. Født i Danmark i 1977, men er bosiddende i London, England. Uddannelse: Kunstakademiets Arkitektskole i København (2004), MFA Fine Art, Goldsmiths University i London, England (2012). Udvalgte udstillinger: What Will They See of Me?, gruppeudstilling, Centre for Contemporary Arts, Glasgow og London (2014), GamingGaming, gruppeudstilling, New Shelter Plan, København (2014), Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København (2012 og 2013).

Værkinfo: Delete. Dobbeltprojektion, 9:14 min. Materialer: To trærammer betrukket med bagprojektionslærred, to kontorstole. År: 2014.