» English
 

Esperanza Rosales (Kurator, NO/NY)
Er kunstner, skribent og kurator fra New York. Hun ejer og driver galleriet ‘Vl Vll på Grønland’ i Oslo. Fra 2009 til 2011 var hun med til at drive galleriet Dépendanc i Brussel. Hun har også bidraget med tekster til kunstmagasiner som italienske Mousse og britiske Frieze.

Malene Landgreen (Billedkunstner, DK)
Dansk billedkunstner, uddannet på kunstakademierne i Budapest og København 1987-94. Udforskningen af rummet samt lyset og farvens potentiale har løbet som en rød tråd gennem hendes karriere. Med sine enkle virkemidler og kraftfulde farver har Malene Landgreen bevæget sig langt ud over maleriets rammer. I sine ‘in situ projekter’ udsmykker og farvesætter hun store rum som blandt andet Aalborg Lufthavn (2001), Novo Nordisk (2002), DR-byen (2006-08) og Ny Postterminal i Oslo (2009). Her har hun malet kunsten op i stor skala og etableret sig som en af de mest efterspurgte i Danmark, når det drejer sig om at sætte farver på vores omgivelser i hverdagen. Landgreen har modtaget Eckersbergs Medalje i 2006 samt en lang række andre priser og udmærkelser.

Jonas Raam (Billedkunstner, SE)
Jonas Raams arbejde er en subjektiv historieskrivning i billeder. Han tager udgangspunkt i den irrationelle og modsætningsfulde billedstrøm i vores samtid. Fra kilder som internettet, aviser, bøger samt egne fotografier, genererer han billedmateriale som berører emner som socialitet og kultur, magt, politik, psykologi og symbolik. Ved at udvælge billeder fra disse forskellige medier og tage dem ud af deres kontekst, for derefter at sætte dem ind i en anden sammenhæng, konstruerer han et nyt indhold. Udvælgelsen følger ikke nogen fast form eller tematisk kategorisering. Materialet præsenteres i visuelle strukturer uden at relatere direkte til én bestemt historie eller sekvens. Hensigten er at fortælle en så kompleks historie som muligt både på det ydre og indre plan, for derigennem at opnå et detaljerigt netværk af forskellige associationsmuligheder hos betragteren.

Morten Meldgaard (Arkitekt, DK)
Er filminstruktør, arkitekt og ph.d. med speciale i film og arkitektur. Han er uddannet på Kunstakademiets arkitektskole i 1997, Den Danske Filmskoles dokumentarafdeling i 2003 og arbejder til daglig på Kunstakademiets Arkitektskole som skribent, forsker og lærer. Ph.d. afhandlingen “Blikkets konstruktion” fra 2009 samler denne mangesidede erfaring i et forskningsfelt som studerer rummet og tidens indflydelse på udarbejdelsen af kunstneriske udsagn. Her tænkes specifikt på montagens betydning for filmen såvel som arkitekturen, i klippebordet såvel som på tegnebordet. Sideløbende med dette arbejder Morten Meldgaard med egen filmskabende praksis i samarbejde med Anne Wivel og filmselskabet Barok. Som instruktør og fotograf er dokumentarfilmen “Kim” (2009) Meldgaards debutfilm.

Marie-Louise Kristensen (Designer, DK)
Afgang fra Institut for Ædelmetal 2004. Siden 2007 gæsteunderviser på Kunsthøjskolen. Udstillingsaktivitet i ind og udland. Hun har siden sin afgang arbejdet tematisk, projekt – og udstillingsori¬enteret. Kendetegnende for hendes virke er, at hun transformerer de ting og begreber vi omgiver os med, samt de tanker hun gør sig omkring vores væren, til et smykkeudsagn om den verden vi lever i. Materialer, form og skala, er naturlige byggesten til at opnå nuancer og sansninger i hendes ordløse fortællinger og værkerne er i deres 3-dimentionalitet rige på materialesammensætninger og detaljer.